wholesaler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesaler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesaler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesaler.

Từ điển Anh Việt

 • wholesaler

  /'houl,seil /

  * danh từ

  người bán buôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wholesaler

  * kinh tế

  người bán buôn

  người bán sỉ

  người buôn sỉ, nhà buôn sỉ

  nhà buôn sỉ

  * kỹ thuật

  người bán buôn

  nhà phát hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wholesaler

  Similar:

  jobber: someone who buys large quantities of goods and resells to merchants rather than to the ultimate customers

  Synonyms: middleman