wholesaler center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesaler center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesaler center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesaler center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesaler center

    * kinh tế

    trung tâm thương mại bán sỉ