wholesomely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesomely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesomely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesomely.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wholesomely

    in a wholesome manner

    the papers we found shed some valuable light on this question, wholesomely contradicting all lies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).