whole rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole rest.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whole rest

    a musical rest equal in duration to four beats in common time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).