whole carcass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole carcass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole carcass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole carcass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole carcass

    * kinh tế

    con thịt nguyên