wholesaling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesaling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesaling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesaling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wholesaling

  * kinh tế

  nghề bán buôn

  nghề buôn sỉ

  việc buôn sỉ

  việc buôn sỉ, nghề buôn sỉ