whole gale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole gale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole gale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole gale.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whole gale

    wind moving 55-63 knots; 10 on the Beaufort scale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).