wholesomeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesomeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesomeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesomeness.

Từ điển Anh Việt

 • wholesomeness

  /'houls mnis/

  * danh từ

  tính chất lành

  sự khoẻ mạnh, sự tráng kiện

  (nghĩa bóng) tính chất bổ ích, tính chất lành mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wholesomeness

  the quality of being beneficial and generally good for you

  Antonyms: unwholesomeness