whole-grain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole-grain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole-grain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole-grain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whole-grain

    * kinh tế

    gạo nguyên hạt