white zinnia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white zinnia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white zinnia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white zinnia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white zinnia

    subshrub with slender woolly stems and long narrow leaves and flower heads with white rays; southern United States and northern Mexico

    Synonyms: Zinnia acerosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).