whitey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitey.

Từ điển Anh Việt

  • whitey

    * tính từ

    trắng nhờ nhờ

    * danh từ

    (từ Mỹ, khinh) tên da trắng (ngôn ngữ người da trắng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet