honkie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honkie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honkie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honkie.

Từ điển Anh Việt

  • honkie

    * danh từ

    (từ lóng) (được dùng bởi người da đen) người da trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet