whited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whited.

Từ điển Anh Việt

  • whited

    * tính từ

    (từ hiếm) trắng ra, hoá trắng

    whited sepulchre: kẻ đạo đức giả