whitefish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitefish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitefish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitefish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitefish

    any market fish--edible saltwater fish or shellfish--except herring

    flesh of salmon-like or trout-like cold-water fish of cold lakes of the northern hemisphere

    silvery herring-like freshwater food fish of cold lakes of the northern hemisphere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).