white rot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white rot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white rot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white rot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • white rot

  * kinh tế

  sự thối trắng (nho)

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự mục trắng