white spirit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white spirit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white spirit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white spirit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • white spirit

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất hòa tan trong xăng

  xây dựng:

  spirit trắng