white rocket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white rocket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white rocket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white rocket.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white rocket

    from Mediterranean region; a naturalized weed throughout southern Europe

    Synonyms: Diplotaxis erucoides

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).