white lead ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white lead ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white lead ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white lead ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • white lead ore

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  quặng chì trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • white lead ore

  Similar:

  cerussite: a mineral consisting of lead carbonate that is an important source of lead