white burgundy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white burgundy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white burgundy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white burgundy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white burgundy

    Similar:

    chablis: dry white table wine of Chablis, France or a wine resembling it

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).