water trumpet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water trumpet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water trumpet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water trumpet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water trumpet

    Similar:

    cryptocoryne: any plant of the genus Cryptocoryne; evergreen perennials growing in fresh or brackish water; tropical Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).