water plantain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water plantain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water plantain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water plantain.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water plantain

    marsh plant having clusters of small white or pinkish flowers and broad pointed or rounded leaves

    Synonyms: Alisma plantago-aquatica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).