alisma plantago-aquatica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alisma plantago-aquatica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alisma plantago-aquatica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alisma plantago-aquatica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alisma plantago-aquatica

    Similar:

    water plantain: marsh plant having clusters of small white or pinkish flowers and broad pointed or rounded leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).