t hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t hinge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • t hinge

    Similar:

    tee hinge: a hinge that looks like the letter T when it is opened; similar to a strap hinge except that one strap has been replaced by half of a butt hinge that can be mortised flush into the stationary frame

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).