system aids nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system aids nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system aids giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system aids.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system aids

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hỗ trợ hệ thống