systemless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

systemless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm systemless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của systemless.

Từ điển Anh Việt

  • systemless

    /'sistimlis/

    * tính từ

    không có hệ thống

    không có phương pháp