system] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • system]

  * kỹ thuật

  máy kết đông lỏng

  máy lạnh (chu trình) nén (không) khí

  máy lạnh ejectơ

  máy lạnh kiểu phun

  điện lạnh:

  hệ thống lạnh ejectơ