still air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • still air

  * kỹ thuật

  gió lặng

  không khí tĩnh

  điện lạnh:

  không khí lặng