stillness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stillness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stillness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stillness.

Từ điển Anh Việt

  • stillness

    /'stilnis/

    * danh từ

    sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự tĩnh mịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet