stillman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stillman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stillman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stillman.

Từ điển Anh Việt

  • stillman

    * danh từ

    người làm việc ở xưởng cất rượu