still-born nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still-born nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still-born giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still-born.

Từ điển Anh Việt

  • still-born

    /'stilbɔ:n/

    * tính từ

    chết ở trong bụng mẹ, chết lúc đẻ