stillion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stillion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stillion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stillion.

Từ điển Anh Việt

  • stillion

    /'stiliɳ/ (stillion) /'stiljən/

    * danh từ

    giá kê thùng rượu