still air cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still air cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still air cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still air cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • still air cooler

  * kinh tế

  phòng làm lạnh không khí chuyển động tự nhiên

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bộ làm lạnh không khí tĩnh