solid wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid wire

    * kỹ thuật

    điện:

    dây đặc