solid post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • solid post

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cột đặc

  cột nguyên

  trụ đặc

  trụ nguyên