solid end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • solid end

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đầu bịt cứng

  điện:

  đầu cứng