solid ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid ore

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quặng cứng