ski parka nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ski parka nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ski parka giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ski parka.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ski parka

    a parka to be worn while skiing

    Synonyms: ski jacket

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).