skint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skint.

Từ điển Anh Việt

  • skint

    * tính từ

    không có đồng tiền nào, kiết xác

Từ điển Anh Anh - Wordnet