stony-broke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stony-broke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stony-broke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stony-broke.

Từ điển Anh Việt

 • stony-broke

  /'stounbrouk/ (stony-broke) /'stounibrouk/

  broke)

  /'stounibrouk/

  * tính từ

  (từ lóng) kiết lõ đít, không một xu dính túi

Từ điển Anh Anh - Wordnet