skimmer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skimmer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skimmer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skimmer.

Từ điển Anh Việt

 • skimmer

  /'skimə/

  * danh từ

  người gạn kem (trong sữa)

  người đọc lướt một quyển sách

  thìa hớt kem (trong sữa); thìa hớt bọt

  thuyền máy nhẹ và nhanh

  (động vật học) nhạn biển mỏ giẹp (hay bay là là trên mặt nước để kiếm mồi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skimmer

  * kinh tế

  bộ phận tách bọt

  bộ phận tháo bọt

  cào có đục lỗ để cào muối

  sự trôi hạt

  thiết bị tách sữa

  * kỹ thuật

  dụng cụ hớt dầu

  gậy tháo xỉ

  que cào xỉ

  xẻng tháo xỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skimmer

  a rapid superficial reader

  a cooking utensil used to skim fat from the surface of liquids

  gull-like seabird that flies along the surface of the water with an elongated lower mandible immersed to skim out food

  Similar:

  boater: a stiff hat made of straw with a flat crown

  Synonyms: leghorn, Panama, Panama hat, sailor, straw hat