skipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skipper.

Từ điển Anh Việt

 • skipper

  /'skipə/

  * danh từ

  người nhảy dây

  người đọc sách hay bỏ quãng

  (động vật học) bướm nâu

  (động vật học) cá thu đao

  thuyền trưởng

  (hàng không) hoa tiêu trưởng

  (thể dục,thể thao) đội trưởng, thủ quân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skipper

  * kinh tế

  bướm nâu

  cá thu đao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skipper

  a student who fails to attend classes

  work as the skipper on a vessel

  Similar:

  master: an officer who is licensed to command a merchant ship

  Synonyms: captain, sea captain

  captain: the naval officer in command of a military ship