skillet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skillet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skillet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skillet.

Từ điển Anh Việt

  • skillet

    /'skilit/

    * danh từ

    xoong nhỏ có cán (thường có ba chân)

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chảo rán

Từ điển Anh Anh - Wordnet