skiddoo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skiddoo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skiddoo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skiddoo.

Từ điển Anh Việt

  • skiddoo

    /ski'du:/

    * nội động từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi, bỏ đi