skinner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skinner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skinner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skinner.

Từ điển Anh Việt

 • skinner

  /'skinə/

  * danh từ

  người lột da thú

  người buôn bán da thú, người buôn bán áo bằng da lông

  (từ lóng) kẻ lừa đảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skinner

  * kinh tế

  dao cạo da

  máy đánh vảy cá

  máy lột bì

  máy lột da

  sự lột da

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  dụng cụ gỡ vỏ bọc (cách điện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet