otis skinner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

otis skinner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm otis skinner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của otis skinner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • otis skinner

    Similar:

    skinner: United States actor (1858-1942)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).