skittle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skittle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skittle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skittle.

Từ điển Anh Việt

 • skittle

  /'skitl/

  * danh từ

  (số nhiều) trò chơi ky

  con ky

  beer and skittles x beer skittlesskittle

  (từ lóng) chuyện tầm bậy!

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skittle

  play skittles

  Similar:

  ninepin: a bowling pin of the type used in playing ninepins or (in England) skittles

  Synonyms: skittle pin