skiing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skiing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skiing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skiing.

Từ điển Anh Việt

 • skiing

  * danh từ

  môn xki (môn thể thao di chuyển trên ván trượt tuyết)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skiing

  a sport in which participants must travel on skis

  Similar:

  ski: move along on skis

  We love to ski the Rockies

  My children don't ski