ski-bob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ski-bob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ski-bob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ski-bob.

Từ điển Anh Việt

  • ski-bob

    * danh từ

    xe trượt (dùng để đua trên tuyết và giống như một chiếc xe đạp có ván trượt thay vì bánh xe)