skite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skite.

Từ điển Anh Việt

  • skite

    * nội động từ

    (NZ, Australia) nói năng khoác lác