shaft wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft wall

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tường thông gió

  hóa học & vật liệu:

  vách giếng mỏ